Άδειες Λειτουργίας

Η λειτουργία αρκετών επαγγελματικών χρήσεων απαιτεί την λήψη άδειας λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς. Παραδείγματα τέτοιων χρήσεων είναι: φαρμακεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, εκπαιδευτήρια, ιατρεία κ.α. Η άδεια λειτουργίας είναι η έγκριση που χορηγεί η πολιτεία για την ίδρυση μιας επιχείρησης εφόσον αυτή και το ακίνητο που θα εγκατασταθεί η επιχείρηση, πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.

Προκειμένου να εκδοθεί μια άδεια λειτουργίας, ο μηχανικός καλείται να συντάξει τις απαραίτητες μελέτες (κατόψεις, Βεβαίωση Κύριας χρήσης, Μελέτη Πυροπροστασίας κτλ.). Πριν την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και σχεδίων ο μηχανικός ελέγχει την καταλληλότητα του χώρου και τις δυνατότητες επεμβάσεων, ώστε να διαπιστωθεί αν και με τι κόστος ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία αναλαμβάνει μέσω των μηχανικών της να εξετάσει διεξοδικά τα υποψήφια ακίνητα ως προς την καταλληλότητά τους για το είδος της επιχείρησης που σας ενδιαφέρει να ιδρύσετε. Εν συνεχεία, εφόσον επιλέξετε το ακίνητο που σας ενδιαφέρει, αναλαμβάνουμε να σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες τεχνικές συμβουλές ως και τη έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής σας, να συντάξουμε όλα τα απαραίτητα σχέδια και τις μελέτες που απαιτούνται, να λάβουμε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις τεχνικής φύσης και να υπολογίσουμε για εσάς το συνολικό κόστος για την διαμόρφωση του ακινήτου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο