Πιστοποίηση Κατάταξης Καταλυμάτων

Τι είναι το σύστημα κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων;
Το σύστημα κατάταξης για τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα/ΕΕΔΔ) περιλαμβάνει τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια και την κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών, αντίστοιχα και αφορά τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα.

Ποια είναι τα οφέλη της πιστοποίησης;

Η συγκεκριμένη διαδικασία:

  • λειτουργεί ως απόδειξη της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
  • αυξάνει το αίσθημα εμπιστοσύνης στον ταξιδιώτη, αναφορικά με την ικανοποίηση των συμφωνημένων απαιτήσεων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
  • δίνει το έναυσμα για προσέλκυση νέων πελατών και έναρξη νέων συνεργασιών
  • αποτελεί όπλο στην προσπάθεια για βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και της δημιουργίας ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, που ήδη εδώ και χρόνια εφαρμόζουν ανάλογες διαδικασίες και πλαίσια, έχοντας αποκτήσει αυτή τη στιγμή ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα μάτια του ταξιδιώτη
  • μεταβάλλεται σε εργαλείο βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών  αφού δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες επιχειρηματίες του τουρισμού, να οργανώσουν καλύτερα το «προϊόν» τους, να το ανανεώσουν, να το εκσυγχρονίσουν και τελικά να το αναβαθμίσουν. Στην πραγματικότητα σημαίνει αναβάθμιση της ποιότητας, μεγαλύτερη ασφάλεια, διασφάλιση υποδομών ποιότητας, λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη διαφάνεια, παρέχοντας έτσι όλα τα εχέγγυα για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη

Η επιλογή της Ζαχαρίου – Σύμβουλοι Μηχανικοί για την αξιολόγηση των τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

  • κατατάσσει την επιχείρηση σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών με την υπευθυνότητα, αμεροληψία και το κύρος του οργανισμού μας
  • προσδίδει προστιθέμενη αξία στην τουριστική επιχείρηση μέσα από την αξιοπιστία και τη δύναμη που αντανακλά το όνομα και το σήμα της (brand name)
  • παρέχει τη δυνατότητα Χρήσης Σήματος Αξιολόγησης, το οποίο σηματοδοτεί την διαφοροποίηση, το κύρος και την ποιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης
  • προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις του τουριστικού χώρου για ολοκληρωμένες λύσεις μιας στάσης (one stop shop), παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης για την καθολική κάλυψη των αναγκών και τη διασφάλιση των δραστηριοτήτων τους
Μετάβαση στο περιεχόμενο